Consult & prijs

Intake / Opname

Tijdens het eerste bezoek wordt er eerst naar u geluisterd. Wat is uw klacht? Daarna worden gerichte vragen gesteld om tot een behandelplan te komen. 
Een anamnese wordt afgenomen door middel van de vier methoden van de Tradictionele Chinese Geneeswijze: vragen stellen, luisteren/ruiken, observeren, palperen. Daarbij hoort tong inspectie en palperen van de pols. De patroon-identificatie van de klacht wordt daarvan afgeleid. Deze patroon identificatie zal als leidraad dienen om het behandelplan op te stellen. Dit gebeurt in samenspraak met u als patiënt. Het aantal sessies en de te behalen resultaten worden met u besproken.

Behandeling en vervolg behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd volgens de werkvorm die u gekozen heeft (acupunctuur, Tuina, acupressuur, voetreflexologie). Een behandeling duurt 60 minuten.

Bij een vervolgbehandeling worden de resultaten van het voorgaande  behandeling  besproken en geëvalueerd. Daarna wordt de huidige toestand in kaart gebracht aan de hand van voornoemde methodes.
Het behandelplan wordt voortgezet en indien nodig aangepast in samenspraak met u.

Ruimte

De therapeut volgt strikt de hygienevoorschriften van de beroepsvereniging.
Een verzorgde en comfortable inrichting zorgen ervoor dat de behandeling een aangenaam, ontspannend “ik” moment wordt.

Prijs

Standaard behandeling : 65,- euro incl. 21% BTW 
De prijzen zijn inclusief 21% BTW (in België zijn deze behandelingen nog niet als officiële medische behandelingen erkend, daardoor worden ze beschouwd als een dienstverlening, onderworpen aan 21% BTW).
.
U hebt een afspraak, maar u kunt niet komen?
Wij proberen onze cliënten zoveel mogelijk te helpen en in de mate van het mogelijke dringende vragen meteen te behandelen, daarom willen wij u vragen om ons zo spoedig mogelijk te verwittigen indien u verhinderd ben, liefst 24u op voorhand. Indien dit niet mogelijk is, zijn we genoodzaakt een bedrag van 25,- euro in rekening te brengen.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Françoise Leis – therapeut bij Pí Wèi Praktijk, Mechelbaan 42, 3130 Begijnendijk – verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw massage/behandeling en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@piweipraktijk.eu.
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).